امروزه و با شرایط کنونی جهان فشار زیادی بر روی تیم های نرم افزاری برای تحویل به موقع کار و محصول خود به منظور رقابت با دیگر محصولات وجود دارد.

اما زمانی که میخواهید تیم شما با سرعت بالایی کار کند پس شما نیز باید برای آنها همیشه در دسترس باشید تا هر سوالی در هر لحظه برای شما پیش میآید بتوانند بپرسند.

این ناعادلانه است که از تیم انتظار دارید سریع کار کند اما خود شما برای تیم وقت کافی را نگذارید.