یکی از برداشت‌های اشتباه در مورد چابکی، تند تند کار کردن است. یعنی وقتی ما چابک شدیم کارها سریعتر انجام می‌شوند، اما سرعت به تنهایی برداشت درستی از چابکی نیست.

برای مثال، چیتا سرعت بالایی دارد ، در عرض ۲ ثانیه پس از شروع دویدن به ۷۵ کیلومتر در ساعت می‌رسد. اما چرا در بسیاری از موارد نمی‌تواند غزال را شکار کند؟ بخاطر اینکه غزال چابکی بالایی دارد، یعنی توانایی تغییر مسیر بالاتری دارد.

چابکی یعنی توانایی تغییر مسیر و پاسخگویی و انعطاف پذیری نسبت به تغییرات.