نوشته های رسول کیانی

رسول کیانی دانش آموخته دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر است.